Infinite Acres Field Lab 2024

Pioneering Agricultural Research Center Opens in The Hague

Collaboration between Infinite Acres and partner companies promises to accelerate growth in the vertical farming industry

THE HAGUE, June 10 — Today, Infinite Acres, a technology-focused subsidiary of the American vertical farming company 80 Acres Farms, is opening a first-of-its-kind research center at its Dutch headquarters.

For nearly a decade, 80 Acres Farms has been a global leader in the vertical farming industry, with facilities in the United States and Europe. Today, the company’s production farms supply fresh produce and grab-and-go meals to more than 1,500 retail locations across the eastern United States.

Working with best-in-class technology partners to design, build, and maintain those farms, the Infinite Acres team recognized an opportunity for closer collaboration. The Infinite Acres Field Lab and Experience Center located near the Dutch greenhouses that have led the world in high-tech agriculture for decades, is a hub for industrial innovation and sustainable solutions.

“Innovation requires collaboration,” says Tisha Livingston, CEO of Infinite Acres and co-founder of 80 Acres Farms. “By bringing partners into our research center, we’re closing a feedback loop and accelerating our learnings, for the benefit of farmers everywhere. This is a collaborative space where we can innovate to solve global problems.” By shortening supply chains, reducing food waste, and producing more food with fewer resources, vertical farming promises a healthier and more sustainable future.

At the Field Lab and Experience Center, researchers and experts from Infinite Acres will work side-by-side with partner companies, including Siemens, Signify, SICK, and TTA, which are directly supporting the project. The facility will also be open to student researchers. Infinite Acres is a member of Wageningen University’s Club of 100, and the company hopes to further its collaboration with Wageningen while engaging TU Delft and other Dutch and American universities.

“With challenges like a growing population, climate change which amongst many other severe consequences leads to soil degradation, we must rethink traditional food production. Digitalization and cutting-edge technologies such as AI are key to scale the sustainability impact in food production and vertical farming industry, and it is people who develop this technology to positively impact others”, stated Dirk De Bilde, CEO of Siemens Nederland. “The opening of the Field Lab and Experience Center is an important milestone and sets a new standard for collaboration in vertical farming – it shows our shared commitment to a more sustainable future.”

About Infinite Acres

Infinite Acres is a Dutch-American technology company with a green thumb. A subsidiary of 80 Acres Farms founded in 2019, Infinite Acres combines Dutch horticultural technology with American manufacturing and processing technology for industry-leading innovation in hardware, software, and plant genetics.

About 80 Acres Farms

80 Acres Farms is a vertical farming leader based in Hamilton, Ohio. Founded by Mike Zelkind and Tisha Livingston in 2015, the company operates indoor farms built with world-class technology and analytics by its Dutch-American technology subsidiary, Infinite Acres. Using 100% renewable electricity and 95% less water per pound of produce, the company’s farms provide consumers with a range of pesticide-free harvests that last longer at home, reducing food waste and exceeding the highest standards in food safety. Consumers can find the company’s branded salads, salad kits, herbs, microgreens, and tomatoes at more than 1,500 retailers and restaurants across the eastern United States.

UNIEK AGRARISCH FIELD LAB OPENT DEUREN IN DEN HAAG

Infinite Acres zet door samenwerking in op versnelde groei vertical farming

Den Haag, 10 juni 2024 — Infinite Acres, een Nederlands-Amerikaanse technologiedochter van verticaal landbouwbedrijf 80 Acres Farms , opent vandaag een uniek onderzoeks- en ontwikkelingscentrum op haar Nederlandse hoofdkantoor in Den Haag – wereldwijd het eerste in zijn soort.

In samenwerking met de beste partners op het gebied van ontwerp, bouw en onderhoud van dit type landbouw, gaat het Infinite Acres-team hiermee weer een stap verder in de ontwikkeling van vertical farming. Het Field Lab met Experience Center ligt vlakbij het Westland, dat als grootste glastuinbouwgebied van ons land al tientallen jaren toonaangevend is in de hightech landbouwsector. Het vormt dan ook de perfecte locatie voor deze hub voor industriële innovatie en duurzame voedselproductiemogelijkheden.

Innovatief initiatie

80 Acres Farms is al bijna tien jaar wereldleider in vertical farming met vestigingen in de Verenigde Staten en Europa. In het nieuwe centrum werken onderzoekers en experts van Infinite Acres zij aan zij met partnerbedrijven als Siemens, Signify, SICK en TTA die het centrum rechtstreeks ondersteunen. De faciliteit biedt daarnaast ook ruimte aan studenten voor het doen van onderzoek. Infinite Acres is lid van de Club van 100 van de Universiteit van Wageningen en hoopt met dit Field Lab de samenwerking verder te versterken. Ook wil het bedrijf de TU Delft en andere Nederlandse en Amerikaanse universiteiten bij dit initiatief betrekken.

Wereldwijd profijt

Tisha Livingston, CEO van Infinite Acres en medeoprichter van 80 Acres Farms, over het nieuwe Field Lab in Den Haag: “Zonder samenwerking is er geen innovatie. Door met onze partners aan de slag te gaan in ons onderzoekscentrum, sluiten we de feedbackloop en versnellen we het leerproces. Het is een ruimte om samen te werken, een plek om te innoveren en om ons in te zetten voor het oplossen van wereldwijde problemen.” Door de bevoorradingsketen te verkorten, voedselverspilling te verminderen en meer te produceren met minder grondstoffen, kan verticale landbouw aan de basis staan van een gezondere en duurzamere toekomst wereldwijd.

Samenwerking in vertical farming

Dirk de Bilde, CEO Siemens Nederland, over de samenwerking met Infinite Acres: “Met uitdagingen als bevolkingsgroei en klimaatverandering die naast andere ernstige gevolgen leidt tot bodemdegradatie, moeten we de traditionele voedselproductie heroverwegen. Digitalisering en geavanceerde technologieën zoals AI zijn essentieel om de duurzaamheidsimpact in de voedselproductie en verticale landbouwindustrie te vergroten – en het zijn mensen die deze technologie ontwikkelen om anderen positief te beïnvloeden. De opening van het Field Lab en Experience Center is een belangrijke mijlpaal en zet een nieuwe standaard voor samenwerking in vertical farming. Het toont onze gedeelde inzet voor een duurzamere toekomst.”

Over Infinite Acres

Infinite Acres is een Nederlands-Amerikaans technologiebedrijf met groene vingers. Het werd in 2019 opgericht als dochteronderneming van 80 Acres Farms en combineert Nederlandse tuinbouwexpertise met Amerikaanse productie- en verwerkingstechnologie, wat resulteert in toonaangevende innovaties op het gebied van hardware, software en plantengenetica.

Over 80 Acres Farms

80 Acres Farms is leidend in verticale landbouw en werd in 2015 opgericht door Mike Zelkind en Tisha Livingston in Hamilton, Ohio. Het bedrijf exploiteert indoor farms gebouwd met technologie en analyses van topniveau door haar Nederlands-Amerikaanse dochter Infinite Acres. Door het gebruik van 100% groene energie en 95% minder water, bieden deze boerderijen een serie pesticidevrije oogsten die thuis langer vers blijven. Zo wordt voedselverspilling verminderd en het hoogste niveau van voedselveiligheid bereikt. De salades, saladepakketten, kruiden, microgroenten en tomaten van 80 Acres Farms zijn verkrijgbaar bij meer dan 1.500 winkels in het oosten van de Verenigde Staten.
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Natasja Wielandt
PR Manager, Orange Wings Investments
natasja@orangewings.nl

Jed Portman
Senior Manager, Public Affairs
jed.portman@eafarms.com
+1 843-412-2863